Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť CarTec Ostrava s.r.o., so sídlom Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: lifestyle@bmwcartec.cz, telefónne číslo +420 597 499 270.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach bmw-lifestyle.sk 

Pri predaji tovaru a prevádzkovanie našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefon, adresa, preference nákupu.

 

 Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

 

 Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

 Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 5 let od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, email, telefon, nákupní preference.

 

 Z akého dôvodu a na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

 Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 5 let od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 C. Newslettery (komerčná komunikácia)

 Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

5 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: gdpr@cartecgroup.com

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (Zásilkovna Slovensko, PPL, Česká pošta)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Global Payment)

 Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • CarTec Liberec s.r.o.,Obchodní 622, 460 01 Liberec 11
  • CarTec Olomouc s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00 Olomouc
  • CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80, 100 00 Praha 10
  • CarTec Brno s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00 Olomouc

 Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti niemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese gdpr@cartecpraha.cz alebo zavolajte na tel. č. +420 739 453 000, zástupcom správca je Hana Jelínková.

IV. Používanie súborov cookies

 Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

Facebook

Facebook

Facebook je sociálna sieť slúžiaca na komunikáciu medzi používateľmi, udržiavanie vzťahov a zábavu. Umožňuje zdieľať produkty a ďalšie stránky. Prihlásenie cez túto sieť umožňujeme prihlásenie na účet. http://www.facebook.com/about/privacy/

Permanentné

Facebook Ads

Facebook 

Platforma na reklamu na Facebooku, retargeting, meranie konverzií.

http://www.facebook.com/about/privacy/

Permanentné

Google Ads

Google

Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://policies.google.com/privacy

Permanentné

Google Analytics 

Google

Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania používateľa a zacielenia personalizovanej reklamy.

https://policies.google.com/privacy

Permanentné

Seznam.cz Sklik

Seznam.cz

Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.

https://o. seznam.cz/ochrana-udaju/

Permanentné

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad pre ochranu osobných údajov, zo sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/, alebo sa obrátiť na súd.

 

 Tieto zásady sú účinné od 1.2.2022